Information om förbudet

Klicka på en fråga, så visas svaret direkt under frågan.

Transportstyrelsen kommer att sprida information om förbudet på olika sätt, genom kampanjen Töm inte i sjön. Det finns bla film, broschyrer, foldrar som distribueras på båtmässor, vid seminarier samt finns tillgängliga på hemsidan. Om en båtklubb, kommun eller liknande vill ha material för att kunna lämna till sina medlemmar går det bra att ta kontakt med sidansvarig nedan.

Du hittar uppgifter om var sugtömningsanläggningar finns under rubriken Hitta tömningsstationer. På den sidan finns även en funktion där man kan meddela myndigheten om det finns felaktigheter i kartan, tex om en tömningsstation tillkommit eller tagits bort. På så sätt kan vi hjälpas åt att hålla informationen uppdaterad.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!