Vad kan jag göra själv?

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn.

Här är några bra sätt att visa hänsyn på:

 • Värna om djur- och fågelliv genom att vara extra försiktig under vår och försommar.
 • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
 • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet.
 • Ta med dina sopor hem eller kasta dem i sopmajor – släng inte avfall i vattnet.
 • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
 • Undvik toatömning i vattnet – utnyttja sugtömning i mottagningsstation.
 • Mellan 1 mars och 20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
 • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar.
 • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och sjöfarande.
 • Använd alkylatbensin och TC-W3 olja till äldre tvåtakts utombordare.
 • Använd bara bottenfärg som är tillåten för det aktuella vattenområdet alternativt avstå bottenfärg och istället tvätta botten under båtsäsongen.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!