Regler om båtbottenfärg

Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Ny rekommendation för sanering av båtbottenfärg

Slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa. Det är metoderna som lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg, som bland annat Transportstyrelsen står bakom. 

Mer information hittar du i följande pdf-dokument:

Rekommendation för sanering av båtbottenfärg (pdf, 1,04 mb)

Bilaga - Bestämning av biocidspridning vid sanering av bottenfärg från fritidsbåtar

Så här får båtbottenfärg användas - allmänna regler

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som ska tillämpas

  • i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller
  • av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin båtbotten.

Hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§).

Godkända båtbottenfärger

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin webbplats.

Förbud mot TBT

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!