Båtmotorer

I Båtlivsundersökningen från hösten 2015 uppskattades antalet sjödugliga fritidsbåtar i Sverige till 756 500. Totalt antal båtanvändningsdagar under perioden maj–september 2015 var 12 miljoner.

Fakta om det svenska båtbeståndet

Båttyper

Vanligaste båttypen är motorbåtar utan övernattningsmöjligheter med motor på minst 10 hk. De utgör 28,7 procent av båtbeståndet. Näst vanligaste båttyperna är jolle, eka och roddbåt utan motor som utgör 23,3 procent av båtbeståndet. Kategorin helt öppen båt med motor under 10 hk utgör 17,4 procent av båtbeståndet. Andelen båtar som det går att övernatta i är 20,7 procent.

Storlekar

Drygt sju av tio (72 procent) är under 6 meter långa. Knappt 30 procent är mellan 6 och 11 meter långa, medan 1,7 procent av båtarna är mellan 11 och 15 meter långa. Drygt var tredje båt (38 procent) har en maxhastighet av 15 knop. Nästan varannan båt har en maxhastighet av 20 knop. Nästan fyra av tio har en maxhastighet av 21-40 knop.
2 procent uppges ha en maxhastighet av 41 knop eller snabbare.

Båtproduktion

Den uppskattade svenska båtproduktionen var 2018 ca 5 892 båtar. Av dessa var omkring 109 segelbåtar, 144 motorbåtar med inombordsmotorer och 5 639 båtar för utombordsmotorer m.m.

Motorbåtar

Antalet båtar försedda med motor är 464 000 st. Av dessa är nästan hälften (49 procent) 4-taktsmotorer eller en 2-taktsmotor av ny typ med direktinsprutning

Drivmedel

Drivmedel för båtar säljs för ca 1,49 miljarder SEK inkl. moms per år. Båtägarna anger att de i genomsnitt har andra kostnader (exklusive bränsle, amorteringar, räntor) för sin båt på 4 000 SEK per år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!