Tips vid installation av sugtömning på båt

Här följer några tips till dig som ska installera sugtömning på din fritidsbåt.

 1. Förbered jobbet väl: förse dig med tillbehör och delar av olika storlek, och försäkra dig om att du har alla nödvändiga verktyg - ibland behövs specialverktyg, t.ex. rundhålsbett.
 2. Det gör ingen skillnad om båten under installationsarbetet av sugtömningssystemet är i vattnet eller upptagen.
 3. Innan du börjar borra, försäkra dig om att det inte inne i konstruktionerna finns elledningar eller gasrör.
 4. Innan du gör ett hål med rätt mått, gör ett mindre provhål, och försäkra dig från alla håll, att det säkert är på rätt plats. Ett litet hål är lätt att lappa, om det råkade hamna på fel ställe.
 5. Alla slangar är inte av exakt samma dimension, toleransen kan vara några millimeter. Man kan försiktigt värma upp slangen för att lättare passa på hylsan, men förstör inte slangen med alltför hög värme!
 6. Om slangen till båtens septiktank är gammal, hårdnad och i bukt, kan den vara svår att tömma. Då måste den hanteras ytterst försiktigt för att ev. innehåll inte hamnar på fel ställe.
 7. Slangfästen under vattenlinjen bör alltid förses med 2 st slangklämmor, gärna också 2 st i alla andra fästen så att lukten inte kommer igenom. Skaffa alltid rostfria och syrabeständiga slangklämmor!
 8. Däckgenomföringen ska omsorgsfullt tätas med Sikaflex eller motsvarande så att det inte går in vatten i däckkonstruktionen.
 9. När du borrar till exempel med rundhålsborr ett hål från utsidan, försäkra dig om att bettet inte nappar tag i innerbeklädnaden och förstör den.
 10. Undvik långa slangföringar och krök. Ju kortare slang och ju mindre krök, desto bättre fungerar systemet. Fäst slangar tillräcklig tätt (ca. 30 cm mellanrum), de får inte hänga!
 11. När du nu engång förnyar toalettsystemet, förnya gärna alla komponenter så att du sedan inte genast behöver börja med repareringsarbetet. Det är skäl att byta ut alla gamla slangar till nya, luktfria sanitetsslangar. Glöm inte luftslangen, oftast är den ändå för liten för sugtömningssystem. Spara inte på fel ställe.
 12. Septiktanken bör vara tillräcklig stor – gärna så stor som det ryms i båten. Den rekommenderade minimistorleken är 30 l. En tank gjort enligt båtens mått är ofta värd besväret.
 13. Kom ihåg bottenlänsventilen: en sådan skall alltid finnas, den bör stängas då båten tas ut och kranen bör användas regelbundet för att inte börja kärva.

Tipsen är hämtade från den finska organisationen Håll skärgården ren.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!