Vilken typ av mottagningsanordning ska hamnen anlägga?

Det finns olika typer av mottagningsanordningar beroende på om båtarna har en fast toalett som kräver sugtömning eller om de har en toalett som kan bäras iland.

Utslagsvask/landtoalett – gå vidare för att välja var mottagningsanordningen ska placeras

Sugtömningsanläggning – gå vidare för att välja teknisk lösning för sugtömningsanordning

Både sugtömningsanläggning och utslagsvask/landtoalett – gå vidare för att välja teknisk lösning för sugtömningsanordning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!