Vilken teknisk lösning bör sugtömningsanordningen ha?

Beroende på vilket behov, vilken placering, finansiering och vilka andra förutsättningar hamnen har finns olika tekniska lösningar i varierande prisklasser att välja mellan.

Frågorna man bör ställa sig är:

  • Hur många båtar handlar det om som ska sugtömmas? Hur många anläggningar behövs? Hur ser logistiken i hamnen ut?
  • Vilka volymer av toalettavfall beräknas det bli? Kan anläggningen ta emot allt beräknat avfall?
  • Var bör anordningen placeras för att vara åtkomlig för båtarna och inte medföra bekymmer vid lämningen?
  • Vad har hamnen för förutsättningar för en sugtömningsanläggning? Finns till exempel el, kommunalt avlopp och så vidare?
  • Hur avancerad anläggning ska hamnen ha? Räcker det med manuell sugtömning som varje båtägare själv kan sköta eller kan/bör någon hjälpa till i hamnen?

Transportstyrelsen är neutral när det gäller val av teknik och kan inte förespråka någon typ av mottagningsanordning Det är upp till varje hamn att avgöra vilken anordning som uppfyller hamnens behov. De tekniska lösningar som finns idag kan sammanfattas i fyra huvudkategorier:

  1. Stationär
  2. Transportabel
  3. Flytande
  4. Platstömning

De tekniska lösningarna beskrivs mer utförligt i broschyren "Mottagning av avfall från fritidsbåtar".

När typ av sugtömningsanordning är vald, gå vidare för att bestämma var vald mottagningsanordning ska placeras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!