Finns det behov av mottagningsanordning för toalettavfall?

Fritidsbåtshamnen ska utreda vilket behov de hemmahörande och besökande båtarna har av att lämna toalettavfall i land. Antalet båtar eller om man har gästplatser eller inte är inte avgörande. Det är behovet som styr och det är upp till hamnen själv att kartlägga detta.

Frågorna man bör ställa sig är:

  • Finns det hemmahörande och/eller besökande båtar som har toalett ombord och som kontinuerligt behöver lämna toalettavfallet till land? Om en fritidsbåtshamn bara besöks och utnyttjas av båtar utan toalett ombord, behöver hamnen inte anlägga en mottagningsanordning för toalettavfall.
  • Tas avfallet omhand på annat sätt, exempelvis genom avtal med en annan hamn? En fritidsbåtshamn med endast enstaka båtar med tömningsbehov kan avtala med en närliggande hamn om att få använda deras mottagningsanläggning. Flera fritidsbåtshamnar som ligger i samma område kan också samverka och ha gemensamma mottagningsanordningar. Då är hamnens eller hamnarnas behov av lämnande av toalettavfall tillgodosett och hamnen behöver inte anlägga en egen mottagningsanordning. I så fall ska det framgå både av hamnarnas avfallshanteringsplaner och finnas en hänvisning i hamnen till aktuell mottagningsanläggning.
    Det ska samtidigt inte innebära olägenhet för båtarna som vill lämna sitt avfall till land att åka till anordningen.

Nej, det finns inget behov av mottagningsanordning för toalettavfall.

Ingen mottagningsanordning behöver anläggas.

Ja, det finns ett behov av mottagningsanordning för toalettavfall

Gå vidare för att bedöma vilken typ av mottagningsanordning hamnen ska anlägga.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!