Avgift

En hamn får inte ta ut en särskild avgift för mottagande av avfall och således inte heller för tömning av toalettavfall, enligt 3 kap. 2 § SJÖFS 2001:13.

De får täcka sina kostnader för avfallsmottagning genom att ta ut en allmän avgift till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift eller gästhamnsavgift. En bensinmack, kiosk eller likande som har en mottag­ningsanordning, men inte är en fritidsbåtshamn, har rätt att ta ut en avgift för avfallsmottagningen.

Enligt vår miljölagstiftning är det förorenaren som ska betala för den förorening som uppstår. Båtägaren får betala för omhändertagandet av avfallet i form av en generell avgift, exempelvis hamnavgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!