Är hamnen en fritidsbåtshamn?

Kravet på mottagningsanordning gäller för fritidsbåtshamnar. Definitionen av fritidsbåtshamn finns i 1 kap. 2 § SJÖFS 2001:13: "Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser. "

Vad menas då med "service"? Det kan räcka att man möjliggjort för båtar att lägga till där. Servicen är ofta kopplad till någon form av avgift.

Exempel på fritidsbåtshamnar är klubbhamnar, gästhamnar, marinor och allmänna hamnar som tar emot fritidsbåtar. Naturhamnar räknas inte som fritidsbåtshamn.

Nej, hamnen är inte en fritidsbåtshamn

Omfattas hamnen inte av definitionen i SJÖFS 2001:13 omfattas den inte av reglerna om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Ja, hamnen är en fritidsbåtshamn

Gå vidare för att bedöma behov av mottagningsanordning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!