Mottagning av avfall i hamn

Fritidsbåtshamnar är, enligt SJÖFS 2001:13, skyldiga att ha anordningar för att ta emot avfall från fritidsbåtar. Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en allmän avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. Hamnarna får inte ta ut särskilda avgifter för avfallsmottagning beroende på mängden eller typen av det avfall som lämnas.

Sugtömningsanordning för toalettavfallDen som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av avfall från fritidsbåtar. En fritidsbåtshamn som tar ut båtplatsavgift är alltså skyldig att ha de mottagningsanordningar som behövs.

Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Den fastighetsägare som upplåter mark till icke avgiftsbelagd hamnverksamhet har naturligtvis möjlighet att i kontraktet se till att den som använder marken åtar sig att uppfylla kraven på mottagning av avfall.

Broschyr om mottagning av avfall

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Den vänder sig främst till fritidsbåtshamnar och innehåller information om vad som gäller för mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Lathund för fritidsbåtshamnar om mottagning av toalettavfall

Transportstyrelsen har tagit fram en lathund för fritidsbåtshamnar som undrar över hur de ska gå tillväga när de ska anskaffa en mottagningsanordning för toalettavfall från fritidsbåtar. Syftet är att underlätta för fritidsbåtshamnarna att ta reda på om de omfattas av kravet på mottagande av toalettavfall eller inte.

Lathund för fritidsbåtshamnar.

Tillsyn fritidsbåtshamnar

Blankett för Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!