Karta över var förbudet gäller

Kartan visar Sveriges sjöterritorium, där förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar gäller från och med 1 april 2015. Förutom de blåmarkerade kustområdena omfattar utsläppsförbudet även alla sjöar och vattendrag i Sverige.

Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium. Karta över svenskt sjöterritorium

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!