Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar

På den här sidan finns information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall. Hamnkartan visar de tömningsstationer som Transporstyrelsen har kännedom om och du kan ta del av informationen antingen via mobilapplikation eller via vår webbaserade karta.

Hitta tömningsstationer via app

Du kan du ladda ned vår app "Hamnkartan" till din mobiltelefon. Appen hjälper dig att se var närmaste toatömningsstation finns.

Läs mer om appen Hamnkartan.

Hitta tömningsstationer via webbaserad karta

Hamnkartan för fritidsbåtar  

Vem har ansvaret för tömningsstationerna?

Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det. Antingen genom att anlägga en egen tömningsstation eller genom samordning i närområdet. Stationen ska även fungera ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt ställe. Hamnen får inte ta ut en särskild avgift från båtägare som vill lämna sitt avfall, utan det ska ingå i hamnens generella avgifter, som hamnen dock kan höja för att bekosta exempelvis en tömningsstation.

Det är även vanligt att kommuner eller andra aktörer har anlagt tömningsstationer och ansvarar för dessa.

Har du synpunkter eller frågor om en tömningsstation?

Om du har synpunkter eller frågor om en tömningsstation vänder du dig till den som ansvarar för tömningsstationen, exempelvis fritidsbåtshamnen eller kommunen. Transportstyrelsen ansvarar inte för några tömningsstationer.

Är du ansvarig för en tömningsstation och vill anmäla en ny tömningsstation till Hamnkartan eller förändra informationen?

Den som ansvarar för en sugtömningsstation och vill anmäla en ny station till Hamnkartan eller förändra informationen om en befintlig station kontaktar Transportstyrelsen via e-post, fb-hamnkartan@transportstyrelsen.se.

Informationen vi behöver är hamnens namn, kommun, position för stationen i WGS84 (gärna i decimalgrader) samt kontaktuppgifter till ansvarig person. Det finns även möjlighet att lämna information om tömningsstationen som kan visas i kartan.

Felaktigheter i kartan

Idag finns inget fritidsbåtshamnsregister så därför kan det finnas en del felaktig information kring hamnar och deras lokalisering. Om du hittar något i kartan över fritidsbåtshamnar som inte verkar stämma så kan du lämna information om detta till oss. Informationen kan inte hanteras omgående, utan bidrar till att förbättra hamnkartan över tid.

Du skickar din information till Transportstyrelsen via e-post, fb-hamnkartan@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!