Hur stor är påverkan på miljön från toalettavfall från fritidsbåtar jämfört med till exempel industrier, reningsverk handelssjöfarten och jordbruket? Hur stor blir minskningen med förbudet?

Toalettavfallet innehåller även bakterier som kan ge upphov till sjukdomar i mage och tarm. Eftersom båtlivet ofta är koncentrerat till de två varmaste månaderna och att många båtar rör dig mest runt grunda vikar och vatten gör det att koncentrationerna av både bakterier och övergödande ämnen lokalt kan bli höga.