Ja. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2011 om att anta östersjön som ett specialområde vilket leder till att förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg på internationellt vatten (för nybyggda fartyg från 2019 och för befintliga fartyg från 2021).

Transportstyrelsen har också i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för ett utsläppsförbud av toalettavfall från alla andra fartyg på internationellt vatten.