Reglerna säger att "mottagningsanordningar för avfall ska finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen." (SJÖFS 2001:13). Det innebär att alla fritidsbåtshamnar som har antingen hemmahörande eller gästande båtar med toalett och som behöver kunna tömma den i den hamnen måste kunna ta emot avfallet på ett ändamålsenligt sätt. Det kan dock ske på olika sätt, antingen genom anläggandet av en egen tömningsstation eller genom samordning med en närliggande hamns mottagningsanordning. Läs mer om detta i Lathund för fritidsbåtshamnar.

En fritidsbåtshamn är definierad (enligt SJÖFS 2001:13) "som en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, däremot inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser". Även båtklubbar ingår i den definitionen. Med service kan räcka att man har underlättat för båtar att förtöja där, och ofta är denna service kopplad till någon form av avgift. Exempel på fritidsbåtshamnar är klubbhamnar, gästhamnar, kommunala hamnar och marinor. De som undantas är naturhamnar.