Det pågår också annat arbete för att minska övrig miljöpåverkan från fritidsbåtar. Detta sker till exempel inom ramen för båtmiljörådet, som Transportstyrelsen tidigare ansvarade för och som Hav och vattenmyndigheten nu tagit över.