Idag finns endast två svenska fartyg för fritidsändamål som är större än 400 ton brutto och dessa används inte för sjöfart idag. Det innebär i praktiken att alla svenska fritidsbåtar tillämpar 11 a kap i TSFS 2015:10.