De som definierats som fritidsbåtshamnar får inte ta ut en separat avgift för toalettömning. (ref. till lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg). Däremot kan avgiften ingå som en del av en allmän hamnavgift, till exempel årsavgift eller dygnsavgift. Man kan även tänka sig en kortare ”parkeringsavgift” på exempelvis 20 minuter för anlöpande båtar som bara vill tömma sin toalett och inte ligga kvar över natt.

De som inte definieras som fritidsbåtshamn och därmed inte omfattas av kravet på mottagningsanordning, men som ändå har en mottagningsanordning får ta ut en separat avgift för tömning av toalettavfall. Detta gäller till exempel bensinmackar och kiosker.