På danskt vatten undantas alla båtar byggda före 1 januari 1980 från konstruktionskraven (tank som kan tömmas till land om toalett finns i båten). Båtar byggda från 1 januari 1980 till 1 januari 2000 undantas också om de är kortare än 10,5 meter eller smalare än 2,8 meter. Dessa båtar får endast släppa ut toalettavfallet utanför 2 nautiska mil från närmaste kust.

Övriga båtar och båtar byggda efter 1 januari 2000 omfattas av konstruktionskravet. Dessa båtar får endast släppa ut toalettavfallet utanför 12 nautiska mil från närmaste kust.

Konstruktionskravet och utsläppsförbudet gäller fritidsbåtar som seglar i Östersjöområdet och danskt territorialvatten.