Förbudet är redan infört i alla andra länder runt östersjön och Norge utreder ett förbud. Kraven är dock något olika o olika länder. Se ett par exempel i frågorna nedan.