Helcom-sekretariatet gjorde en förfrågan till samtliga ingående parter gällande tillämpningen av rekommendationen under slutet av 2007.

I svaren från Estland, Lettland, Litauen samt Polen beskrivs det att denna rekommendation är införlivad och tillämpas i respektive land, det vill säga förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar är införlivat.