Jämförelser med andra länder

Frågor och svar

Förbudet är redan infört i alla andra länder runt östersjön och Norge utreder ett förbud. Kraven är dock något olika o olika länder. Se ett par exempel i frågorna nedan.

Inga undantag i nationella lagstiftningen finns. Dock kan dispens sökas för enskild båt.

I Tyskland undantas alla båtar byggda före 1 jan 1980 från konstruktionskraven på tank och möjlighet att lämna iland avfallet. Vidare undantas båtar av en viss storlek som är byggda mellan 1 jan 1980 och 1 jan 2003. För tysk del är storlekskriteriet längd mindre än 11,5 m och bredd mindre än 3,8 m. Dessutom kan dispenscertifikat utfärdas för övriga båtar.

Utsläppsförbud närmare land än 12 NM gäller tyska båtar med fast toalett med tanksystem i östersjövattnen. För båtar med toalett där tanken kan tas loss för tömning gäller samma förbud. Dessutom ska allt avfall från kemiska toaletter lämnas iland.

På danskt vatten undantas alla båtar byggda före 1 januari 1980 från konstruktionskraven (tank som kan tömmas till land om toalett finns i båten). Båtar byggda från 1 januari 1980 till 1 januari 2000 undantas också om de är kortare än 10,5 meter eller smalare än 2,8 meter. Dessa båtar får endast släppa ut toalettavfallet utanför 2 nautiska mil från närmaste kust.

Övriga båtar och båtar byggda efter 1 januari 2000 omfattas av konstruktionskravet. Dessa båtar får endast släppa ut toalettavfallet utanför 12 nautiska mil från närmaste kust.

Konstruktionskravet och utsläppsförbudet gäller fritidsbåtar som seglar i Östersjöområdet och danskt territorialvatten.

Helcom-sekretariatet gjorde en förfrågan till samtliga ingående parter gällande tillämpningen av rekommendationen under slutet av 2007.

I svaren från Estland, Lettland, Litauen samt Polen beskrivs det att denna rekommendation är införlivad och tillämpas i respektive land, det vill säga förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar är införlivat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!