Däckanslutningen ska följa standarden ISO 8099.

Det har visat sig att många tillbehörsbutiker säljer anslutningar av den gamla standarden (ISO 4567) som upphörde att gälla för cirka 10 år sedan. Var noggrann med att kontrollera att den däckanslutning du väljer att installera följer rätt standard.