Grundläggande principer togs fram vid Transportstyrelsens utredning, se bilagan Konvertering av toalettsystem i fritidsbåtar.

Observera att däckanslutningen ska följa standard ISO 8099. Det har visat sig att många tillbehörsbutiker säljer anslutning av gammal standard (ISO 4567) som upphörde att gälla för cirka 10 år sedan.

Ett annat tips kan vara att ta kontakt med ett varv eftersom de ofta är kunniga på området.