Installation av toalett på båtar

Frågor och svar

Grundläggande principer togs fram vid Transportstyrelsens utredning, se bilagan Konvertering av toalettsystem i fritidsbåtar.

Observera att däckanslutningen ska följa standard ISO 8099. Det har visat sig att många tillbehörsbutiker säljer anslutning av gammal standard (ISO 4567) som upphörde att gälla för cirka 10 år sedan.

Ett annat tips kan vara att ta kontakt med ett varv eftersom de ofta är kunniga på området.

De beräkningar som gjordes i samband med Transportstyrelsens rapport till regeringen om införandet av förbudet pekar på en kostnad från cirka 2 000 kronor och uppåt om du redan har en hålltank, 5 000 och uppåt om du saknar hålltank.

Det billigaste är alltså om du redan har tank och gör jobbet själv.

Om du inte gör det själv är bästa sättet att begära kostnadsförslag från en eller flera varv som erbjuder ombyggnation. För tips och råd se länken i frågan ovan.

Däckanslutningen ska följa standarden ISO 8099.

Det har visat sig att många tillbehörsbutiker säljer anslutningar av den gamla standarden (ISO 4567) som upphörde att gälla för cirka 10 år sedan. Var noggrann med att kontrollera att den däckanslutning du väljer att installera följer rätt standard.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!