Information om förbudet

Frågor och svar

Transportstyrelsen kommer att sprida information om förbudet på olika sätt, genom kampanjen Töm inte i sjön. Det finns bla film, broschyrer, foldrar som distribueras på båtmässor, vid seminarier samt finns tillgängliga på hemsidan. Om en båtklubb, kommun eller liknande vill ha material för att kunna lämna till sina medlemmar går det bra att ta kontakt med sidansvarig nedan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!