Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Hitta tömningsstationer via mobilapp

Du kan ladda ner vår app "Hamnkartan" till mobilen. Appen hjälper dig att se vart närmaste toatömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en toatömningsstation inte fungerar.

Läs mer om appen "Hamnkartan".

Var gäller förbudet?

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

Se karta över var förbudet gäller.

Rapportera brister

Om du upplever brister i hamnarnas avfallsmottagande kan du rapportera bristerna till Transportstyrelsen. Du kan vara anonym.

Hur du använder en tömningsstation

Det är lätt att göra rätt. Filmen visar hur du använder en tömningsstation för fritidsbåtars toalettavfall.

Frågor och svar

Undantagna från förbudet

De enda fritidsbåtar som undantas från förbudet är de som k-märkts av Statens maritima museer.

Ytterligare information

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!