Nationell båtmiljökonferens 2017

Den 4-5 december 2017 anordnades för andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång  var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS CHANGE och Naturskyddsföreningen.

Den första dagen anordnades av Projekt Skrovmålet under ledning av Transportstyrelsen och andra miljömyndigheter. Dessa har ett uppdrag från Miljömålsrådet att arbeta fram nya regler/riktlinjer eller rekommendationer för båtbottenfärger i syfte att minska giftspridning. Denna dag vände sig främst till representanter för båtlivet, båtbranschen, färgtillverkare, båtklubbar, berörda myndigheter och andra med ett intresse i frågan. Syftet var att diskutera ämnet och samla in synpunkter för att på bästa sätt utarbeta framtida förslag.

Den andra dagen anordnades av projektet BONUS CHANGE, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom naturvetenskap, miljörätt och företagsekonomi. Genom att samarbeta med båtägare, båtorganisationer och myndigheter vill de få till en förändring för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger. Under den dagen presenterades deras resultat från forskningen tillsammans med de fem rekommendationer de kommit fram till.

Presentationer m.m.

ProgrampunktAnsvarig
Inbjudan Transportstyrelsen
Program Transportstyrelsen
Skrovmålet Transportstyrelsen
Changing antifouling antifouling antifouling practices practices in the Baltic Sea Change
Tennorganiska föreningar är fortfarande ett problem Stockholms universitet
Ren båtbotten utan gift Havsvattenmyndigheten
Projekt XRF Stockholms stad
Sweboat miljöprogram SweBoat
Rengöring av fartygsskrov - tekniker och utsläpp Chalmers
Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Statens geotekniska institut

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!