Nationell båtmiljökonferens 2016

Myndigheterna i projekt Skrovmålet och organisationerna i projektet Ren båtbotten utan gift har anordnat en tvådagars konferens och workshop tillsammans. Konferensen hölls den 18-19 oktober och ämnet var båtbottenfärger och giftfri båtbotten

Presentationer och resultat från workshop m.m.

Workshop

Var är vi idag och vart vill vi? Vilka är de viktigaste hindren, lösningar samt aktörer för att nå målen? Bredda perspektiven och medverkande aktörer. Resultat - workshop oktober 2016

ProgrampunktAnsvarig
Inledning Transportstyrelsen
Skrovmålet Transportstyrelsen
Change, XRF som verktyg för att mäta metaller Chalmers 
Bottentvätt Hav- och vattenmyndigheten
Antifoulingprodukter Kemikalieinspektionen
Miljöarbete i båtklubben Lidingö båtförbund
Hur jobbar vi med båtklubbar? Lidingö kommun
Miljögifter i sediment Länsstyrelsen I Stockholm
Tillsynsarbete båtklubbar Miljöförvaltningen Göteborg
Juridik som verktyg vid tillsyn Miljöförvaltningen Stockholms stad
Samsyn Miljösamverkan Stockholms län
Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar Naturvårdsverket
Initiativ från Västkusten Orust kommun
Kunskapsbehov och kunskapsspridning Statens geotekniska institut
Kopparläckage från fritidsbåtsfärger Svenska båtunionen
Båtklubbars miljöpåverkan Svenska båtunionen
Livscykelanalys Sveriges tekniska forskningsinstitut

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!