Aktiviteter inom Skrovmålet

Här samlas information om Skrovmålets olika aktiviteter som exempelvis konferenser och längre uppdrag.

Nationell båtmiljökonferens 2016

Myndigheterna i projekt Skrovmålet och organisationerna i projektet Ren båtbotten utan gift har anordnat en tvådagars konferens och workshop tillsammans. Konferensen hölls den 18-19 oktober och ämnet var båtbottenfärger och giftfri båtbotten

Presentationer och resultat från workshop finns på sidan Nationell båtmiljökonferens 2016

Pågående aktiviteter

Kartläggning

Befintlig fakta sammanställs och eventuella kunskapsluckor identifieras. Klar 2017.

Regelsammanställning

Vilka olika regelverk/ riktlinjer/ vägledningar finns idag hos olika myndigheter? Klar 2017.

Slutrapportering Åtgärdsförslag

Miljömålsrådet 2018.

Rapport Kunskapsläge båtbottenfärger

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester - Nulägesanalys och behov av ytterligare kunskap avseende TBT, koppar och zink

Slutrapportering

Åtgärdsförslag Åtgärdsprogrammet 2020.

Protokoll Skrovmålet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!