Nej, från och med den 1 februari 2018 kommer det endast vara möjligt att ta ut inteckningar i fartyg som är registrerade i fartygsregistrets skeppsdel och som har en största längd överstigande 24 meter.