Ditt skepp, med en största längd överstigande 24 meter, kommer fortsatt att vara registrerat i skeppsdelen. Det gäller även de intecknade båtar som den 1 februari 2018 är registrerade i skeppsdelen. Så länge de är intecknade kommer dessa båtar att vara kvar i skeppsdelen.