Registrering av skepp från Tyskland

Har du köpt ett skepp som varit registrerat i Tyskland ska du vända dig till domstolen i det Seeschiffsregister som skeppet varit registrerat.

Se lista över samtliga Seeschiffsregister i Tyskland.

Be domstolen utfärda ett avregistreringsintyg för skeppet (Bestätigung "Confirmation of Invalidity"). Vet du inte om ditt skepp har varit registrerat i Tyskland eller var i Tyskland ditt skepp har varit registrerat kan du vända dig till BSH (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie).

Har skeppet inte varit registrerat i Tyskland ska du vända dig till BSH för utfärdande av ett icke-registreringsintyg (Negativbescheinigung). Du måste då bevisa äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands inskrivningsregister. Har skeppet aldrig varit registrerat ska äganderätten bevisas ända tillbaka till tillverkningsvarvet.

Den utredning om äganderätt som görs inför registrering i ADAC-Bootsregister i Tyskland uppfyller däremot inte de krav som ställs för att ett skepp ska kunna registreras i det svenska fartygsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!