Registrering av skepp från Finland

Om du har köpt ett skepp som varit registrerat i Finland ska du vända dig till TraFi (Trafiksäkerhetsverket) som sköter det finska inskrivningsregistret för fartyg för utfärdande av ett avregistreringsintyg.

Har skeppet inte varit registrerat i Finland ska du vända dig till TraFi för ett icke-registreringsintyg. Du måste då bevisa äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands inskrivningsregister. Har skeppet aldrig varit registrerat ska äganderätten bevisas tillbaka ända till tillverkningsvarvet.

Observera att till skillnad från det finska inskrivningsregistret som förs av TraFi motsvarar inte Farkostregistret som förs av Magistraterna det svenska fartygsregistret. Ett avregistreringsintyg från Farkostregistret är därmed inte tillräckligt för att säkerställa äganderätten.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!