Belgien

Är ditt skepp köpt från Belgien ska du vända dig till "The Belgian ship mortgage registry" i Antwerpen. Du ska dels be om utfärdande av ett avregistreringsintyg "Certificate of delation" och dels om ett intyg om att skeppet inte är belastat med inteckningar "Certificate of non-encumbrance". Dessa intyg ska skickas in i original till Sjöfartsregistret.

Om skeppet inte varit registrerat i "The Belgian ship mortgage registry" i Antwerpen ska du be om utfärdande av ett icke-registreringsintyg. Du måste då härleda äganderätten tillbaka till den senaste registrerade ägaren i något annat lands offentliga register eller tillbaka till tillverkningsvarvet (om skeppet inte varit registrerat tidigare).

Registrering i fritidsbåtsregistret i Bryssel, "The Belgian Register of Pleasure craft", motsvarar däremot inte det svenska inskrivningsregistret för skepp. Trots att skeppet varit registrerat i fritidsbåtsregistret ska därför ägarrätten härledas tillbaka till den senaste registrerade ägaren/tillverkningsvarvet enligt ovan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!