Det är ett annat ord för signalbokstäver och igenkänningssignal (jämför registreringsnummer för bilar). Exempel för skepp: SXYZ, exempel för båtar SFB-1234 eller SFC-1234.