En handling som sjöfartsregistret utfärdar på begäran. Den har endast engelsk text och visar uppgifter om fartyget och vem som är ägare.