Avgifter och stämpelskatt

Transportstyrelsen tar ut avgifter för registrering i och användning av fartygsregistret samt expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Här hittar du information om Transportstyrelsens avgifter för fartygsregistrering samt stämpelskatt.

Fakturor för registerhållningsavgift 2021 skickas ut

Uppgifterna om vilket fartyg som faktureras och vem som är betalningsskyldig är hämtade från fartygsregistret den 1 januari 2021.

Här finns de aktuella avgifterna gällande fartygsregistrering samlade. Information om de aktuella avgifterna finns även i Transportstyrelsens vid var tid gällande avgiftsföreskrift, se Transportstyrelsens författningssamling. 

Avgifter betalas mot faktura som skickas separat.

Stämpelskatt

Stämpelskatt på skeppsinteckningar måste betalas innan pantbreven ges ut.

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% .

Kontakta sjöfartsregistret för mer information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!