Avgifter och stämpelskatt

Transportstyrelsen tar ut avgifter för registrering i och användning av fartygsregistret samt expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Här hittar du information om Transportstyrelsens avgifter för fartygsregistrering samt stämpelskatt.

Fakturor för registerhållningsavgift 2019 skickas ut

Uppgifterna om vilket fartyg som faktureras och vem som är betalningsskyldig är hämtade från fartygsregistret den 1 januari 2019.

Eftersom Transportstyrelsen enligt lag ska överföra ointecknade skepp som är upp till 24 meter till fartygsregistrets båtdel och istället tilldela detta en båtsignal, medför det att ditt skepp kan ha överförts och blivit en båt i fartygsregistret sedan årsskiftet.

Om ditt fartyg blivit fakturerat som ett skepp, trots att det nu är registrerat som en båt, innebär det att du inte får en ytterligare faktura för själva båten 2019.

Här finns de aktuella avgifterna gällande fartygsregistrering samlade. Information om de aktuella avgifterna finns även i Transportstyrelsens vid var tid gällande avgiftsföreskrift, se Transportstyrelsens författningssamling. 

Avgifter betalas mot faktura som skickas separat.

Stämpelskatt

Stämpelskatt på skeppsinteckningar måste betalas innan pantbreven ges ut.

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% .

Kontakta sjöfartsregistret för mer information.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!