Avgifter och stämpelskatt

Transportstyrelsen tar ut avgifter för registrering i och användning av fartygsregistret samt expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Här hittar du information om Transportstyrelsens avgifter för fartygsregistrering samt stämpelskatt.

Den 1 januari 2013 förändrades samtliga avgifter för sjöfartsregistret. Observera särskilt ändringarna gällande registrering av skepp, skeppsbygge och båt, inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge och anteckning av förvärv av båt.

Här finns de aktuella avgifterna gällande fartygsregistrering samlade. Information om de nya avgifterna finns även i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:116. 

Avgifter betalas mot faktura som skickas separat.

Stämpelskatt

Stämpelskatt på skeppsinteckningar måste betalas innan pantbreven ges ut.

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% .

Stämpelskatten faktureras vanligtvis men för en snabbare hantering kan man välja att betala direkt till Transportstyrelsens särskilda bankkonto för stämpelskatt och få pantbreven så snart betalningen registrerats.

Kontakta sjöfartsregistret för mer information.