Sjöfartsseminarium 2017

Den 8-9 mars 2017 höll Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelningen sitt årliga sjöfartsseminarium. Moderator för seminariet var Maria Nygren.

Tema

Hållbarhet belystes ur människans och miljöns perspektiv med fokus på höga sjukskrivningstal, alternativa bränslen och föroreningar till luft och vatten. Presentationer hölls av representanter från myndigheter, sjöfartsnäring och intresse- och fackliga organisationer.

Program

Program

Presentationer

Dag 1

Aktuellt på Näringsdepartementet,
Christina Bergström, Näringsdepartementet

Hur arbetar Transportstyrelsen med hållbarhet
Pernilla Wallin, Transportstyrelsen

Hur arbetar vi med hållbarhet
Pia Berglund, Svensk Sjöfart

Så arbetar vi med att minska sjukskrivningar
Elin Stenberg, Tallink Silja

Det fackliga perspektivet på hållbarhet
Mikael Lindmark och Pelle Andersson, Seko Sjöfolk

Implementering av det nya nationella regelverket
Fredrik Hellsberg, Transportstyrelsen

Vårt arbete med det nya nationella regelverket
Alf Norgren, Skärgårdsredarna

Havsplanering och dess betydelse för sjöfarten
Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten

Hur kan man väga in hållbarhet vid upphandling av kollektivtrafik
Åsa Tivelius, Trafikförvaltningen

Dag 2

Grön teknik på nationellt tonnage
Ellinor Svensson, Styrsöbolaget
Håkan Samuelsson, Båttrafik Öckerö Kommun
Kim Sjögren, Styrsöbolaget
Peter Peterberg, Färjerederiet
Hans Thornell, Green City Ferries Rederi

Barlastvattenkonventionen
Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen

Hur arbetar vi med implementeringen av barlastvattenkonventionen
Martin Olofsson, DNV-GL

Hur arbetar vårt rederi med implementeringen av barlastvattenkonventionen
Per Tunell, Wallenius

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet
Charlotte Billgren, Linda Eliasson, Patrik Jönsson, Transportstyrelsen

Nya regler på miljöområdet (NECA, MRV, fartygsåtervinning)
Sofia Malmsten, Caroline Petrini, Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen

Vad händer på svavelområdet?
Caroline Petrini, Transportstyrelsen

Frågor kan skickas till:

sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!