Sjöfartseminarium 2018

Den 7-8 februari 2018 är det åter dags för Transportstyrelsens sjöfartsseminarium. Denna gång är vi återigen tillbaka i Stockholm, vi kommer att hålla till på Lustikulla Konferens och Event på Liljeholmen.

Temat på årets sjöfartsseminarium riktar in sig på några av de områden där utveckling sker inom sjöfarten, exemplevis:

  • Autonom sjöfart
  • Digitalisering
  • Cybersecurity
  • Sjöfartens infrastruktur (hamnar, kanaler, farleder)
  • Forskning
  • Nya regelverk m.m.

Vi kommer som vanligt blanda föreläsare så vi har representation från olika delar av branschen och från myndigheterna som arbetar med frågor som påverkar den svenska sjöfarten.

Program

Anmälan

Här anmäler du dig till årets Sjöfartseminarium.

Avgiften för deltagande är 950 kr exkl. moms då kan man delta båda dagarna och i avgiften ingår lunch och fika.

Den 7 februari är det som vanligt middag på kvällen för de som vill mingla och träffa varandra, anmälan för deltagande ska göras och middagen kommer kosta 335 kr (två rätter).