Ett fartyg som har ett skrov med en största längd av minst 15 meter (fritidsfartyg som har ett skrov med en största längd som överstiger 24 meter) och alla passagerarfartyg ska ha certifikat.

Med Transportstyrelsens e-tjänst Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord på ett specifikt fartyg.