Ja, om fartyget

  • har en skrovlängd av 15 meter eller längre och används i yrkesmässig trafik
  • är ett passagerarfartyg (oavsett längd)
  • är ett fritidsfartyg som har en skrovlängd av 24 meter eller längre.