Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart gäller inte för bl.a. fartyg som omfattas av internationella säkerhetscertifikat eller EU-pass och EU-fiske direktiven samt fritidsfartyg under 24 meter, se avgifter och kostnader.