I Sverige är det inte tillåtet att använda svävare för fritidsändamål.

För yrkesmässig trafik