Enligt metod 2 (summeringsmetoden) ska vägning ske genom en metod som godkänts av den behöriga myndigheten i den stat där containern har packats.

Transportstyrelsen godkänner eller certifierar inte metod eller process för vägning enligt metod 2.

Inriktningen i regelarbetet innebär att den verksamhet som utför vägning enligt metod 2 ska omfattas av ett kvalitetsledningssystem där vägningsprocessen ingår.

Av IMO:s tillämpningsanvisningar till de nya kraven (MSC.1/Circ.1475 "Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo") framgår att en sådan godkänd metod kan ta sikte på att reglera antingen den procedur som används vid vägningen eller den aktör som utför vägningen eller båda dessa. I Sverige finns idag inga kriterier för en sådan bedömning, varför sådana behöver tas fram av Transportstyrelsen om det blir aktuellt.