Skeppslistan

Fartyg i hamn

Publicering av skeppslistan har upphört till följd av införandet av den europeiska dataskyddsförordningen även kallad GDPR.

Sveriges skeppslista innehöll bland annat förteckningar över samtliga registrerade skepp och båtar, signalregister samt förteckning över ägare eller huvudredare.