Skeppslistan

Fartyg i hamn

Sveriges skeppslista innehåller bland annat förteckningar över samtliga registrerade skepp och båtar, signalregister samt förteckning över ägare eller huvudredare. Uppgifterna i skeppslistan avser registerförhållandena den 31 december året innan utgivning.

Skeppslistan 2016

Frågor om innehållet i fartygsregistret besvaras av:

Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen

Tidigare års skeppslistor

Tidigare skeppslistor

Relaterad information