Brandrond/brandövning

För att förhindra att det ska börja brinna genomförs brandronder ombord. Den personal som går brandronden måste ha god fartygskännedom, kunskap om var släckutrustningen är placerad och hur den används.

Hela besättningen måste känna till säkerhetsorganisationen ombord och ska vara väl förtrogna med den larmlista som finns framtagen för det specifika fartyget.

Regelbundna väl planerade övningar är nödvändigt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!