Fartygskonstruktion

Alla fartyg måste ha tillräcklig styrka, täthet, stabilitet samt godtagbar styrinrättning med hänsyn till fartområde och användning av fartyget.

Fartygskonstruktion handlar om brandskydd, elinstallationer på fartyg, funktionshinderanpassning, skrovkonstruktion och dimensionering, stabilitet och fribord.