Fartygets rörelser i sjön ger upphov till krafter som kan flytta lasten och lastsäkringens uppgift är att hålla lasten på plats. Vanligtvis är lastsäkringens dimensionering grundad på både teori och praktiskt erfarenhet.

Dimensionering av lastsäkring bygger på de metoder som beskrivs under 2 § ovan. Lämpliga regler för dimensionering framgår av tabellerna nedan.

Information om dimensionering och utförande av lastsäkring delas in i tre kategorier:

  • fartyg med brutto ≥ 500
  • fartyg med brutto < 500 (med förenklad lastsäkringsmanual)
  • i eller på lastbärare (trailer, container och liknande).

Observera att tillämpning av väderberoende lastsäkring utgår från CSS-koden Annex 13 tabell 2, 3 och 4 där tabell 3 endast är tillämplig för fartyg med längd 50–300 m. Fartyg under 50 m. tillskrivs i tabell 3 en snabbt ökande accelerationsfaktor ju kortare fartyget är. Därför anses inte tabellen tillförlitlig för fartyg kortare än 50 m.

Regelverk och rekommendationer

Av tabellerna nedan framgår när följande regelverk och rekommendationer lämpligen används.

  • MSC/Circ.663, dokumentmall för lastinformation.
  • CSS-koden (Resolution A.714(17)) Annex 13, principer för lastsäkring samt beräkningsmetoder och arrangemang för att förhindra lastförskjutning.
  • TDC-koden (Resolution A.1048(27)), lastsäkring vid transport av timmer (timmerlastkoden).
  • Grain Code (Resolution MSC.23(59)), transport av spannmål.
  • MSC.1/Circ.1353/Rev.1., innehåll för lastsäkringsmanual.
  • CTU-koden (MSC.1/Circ.1497), lastsäkring samt beräkningsmetoder och arrangemang för att förhindra lastförskjutning i lastbärare.
  • MSC.1/Circ.1498, avsnitt IM5, komplement till CTU-koden.

Lastsäkringens dimensionering för fartyg med brutto ≥ 500

LasttypRegler och rekommendationerÅterfinns i följande föreskrift
Styckegods CSS-kod, särskilt Annex 13 TSFS 2010:174, bil. 3
Timmerlast, fartygsbredd ≥ 24 m TDC-kod, 5 kap. TSFS 2010:174, bil. 4
Timmerlast, fartygsbredd < 24 m TDC-kod, 6 kap. TSFS 2010:174, bil. 4
Lastbärare, inte containerfartyg A.489(XII) TSFS 2010:174, bil. 5
Last/lastbärare på hjul A.533(13) TSFS 2010:174, bil. 6
Vägfordon på ro-ro-fartyg A.581(14) + MSC/Circ.812 TSFS 2010:174, bil. 8
Väderberoende säkring TDC-kod, 6 kap. TSFS 2010:174, 2 kap., 12 §
Spannmål Spannmålskoden, MSC.23(59) TSFS 2010:174, bil. 21., 3 kap.

Lastsäkringens dimensionering för fartyg med brutto < 500

Som alternativ till regler och rekommendationer för fartyg med brutto ≥ 500 enligt ovan, kan följande dimensioneringsunderlag användas.

LasttypRegler och rekommendationerÅterfinns i följande föreskrift
Styckegods CTU-kod, 5 kap. och Annex 71 TSFS 2010:174, 2 kap.1
Styckegods MSC.1/Circ.1498, IM5 (Quick lashing guide)2 TSFS 2010:174, 2 kap.
Timmerlast, fartygsbredd ≥ 24 m TDC-kod, 5 kap. TSFS 2010:174, bil. 4
Timmerlast, fartygsbredd < 24 m TDC-kod, 6 kap. TSFS 2010:174, bil. 4
Spannmål Spannmålskoden, MSC.23(59) TSFS 2010:174, bil. 21., 3 kap.

Lastsäkringsintyg vid praktiska prov (ex gods/timmer, i/på lastbärare, mm)

2 Version på svenska

Regelverk – lastsäkring i eller på lastbärare

Med lastbärare avses lastbil, trailer, container och liknande som transporteras på fartyg. Säkring av sådan last görs vanligen på motsvarande sätt som av gods som ställs på fartyget. Ansvaret för denna lastsäkring ligger normalt hos den som vill få lastbäraren transporterad med fartyget.

LasttypRegler och rekommendationerÅterfinns i följande föreskrift
Styckegods i lastbärare CTU-kod, 6 kap. och Annex 71 TSFS 2010:174, 2 kap.1
Styckegods i lastbärare MSC.1/Circ.1498, IM5 (Quick lashing guide)2 TSFS 2010:174, 2 kap.

Lastsäkringsintyg vid praktiska prov (ex gods/timmer, i/på lastbärare, mm)

2 Version på svenska

Som bevis för att godset är korrekt lastsäkrat på lastbäraren är det lämpligt att transportköparen redovisar ett lastsäkringsprotokoll. Protokollet utformas med fördel enligt standarden SS-EN 12195-1:2010 Lastsäkring på vägfordon – Säkerhet – Del 1: Beräkning av surrningskrafter (finns även i bilaga 9 till 2010:174).